Team-design: TEAM ALIGNMENT

Zobacz jak lepiej rozpocząć każdy nowy projekt ze swoim zespołem. 

Wiele projektów zaczyna szwankować dopiero w etapie realizacji / wdrażania. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że najczęściej dzieje się to przez problemy komunikacyjne, które wynikają z różnych stylów myślenia i działania. 

Team alignment to warsztat który pomoże Twojemu zespołowi wypracować wspólną odpowiedź nie tylko na pytanie CO CHCEMY ZROBIĆ w naszym projekcie, ale również JAK CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ?

W trakcie kreatywno-strategicznych ćwiczeń Twój zespół osiągnie wyrównanie pod względem: rozumienia celu projektu, lepszego zrozumienia wartości i kompetencji każdego członka zespołu, doprecyzowania wzajemnych oczekiwań i stworzenia wspólnej mapy ryzyk. 

W ramach przygotowań do warsztatu każdy uczestnik wykona jeden z dwóch testów: metody FRIS (narzędzia do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania) lub Strengthsfinder metody Gallupa (wskazującym kluczowe talenty). Ta autodiagnoza pomoże w stworzeniu silniejszych sparing-partnerstw wewnątrz zespołu i wpłynie na finalną efektywność w trakcie prac nad projektem. 

Czas trwania

2 dni (2 x 6h lub online 3 dni x 4h) + czas wykonania i analizy wyników FRIS uczestników

Dla kogo

 • dla zespołów, które szukają nowych sposobów na otwarcie nowego projektu. Zarówno dla zespołów, które dopiero co się formują, jak i tych, które mają doświadczenie wspólnej pracy
 • dla liderów / menedżerów działów i zespołów,
 • kadry zarządzającej organizacją

Zakres tematyczny szkolenia

 • Style myślenia i style działania (FRIS) lub nasze talenty (Gallup) – co nam pomaga być najlepszymi w swojej pracy
 • Kompetencje zespołu – jakie już mamy, jakich nam brakuje
 • Siła partnerstw – co możemy zrobić by nam się nawzajem lepiej pracowało
 • Kompas projektu – co chcemy osiągnąć, jakie są dokładne cele projektowe
 • Mapa drogowa projektu – jak chcemy to osiągnąć

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą lepiej rozumieli cele projektu i sposoby jego realizacji.

Po warsztacie zespół ma lepiej zdiagnozowane potencjalne zagrożenia i wypracowane rozwiązania zapobiegania im, co zwiększa grupową determinację do zakończenia projektu z sukcesem.

Kwestie organizacyjne

 • Materiały szkoleniowe: uczestnicy nie potrzebują żadnych materiałów: druki, pomoce warsztatowe zapewniają prowadzący 
 • Miejsce: jeśli miejsce zespołu nie jest wystarczające, przewidujemy organizację Design sprintu w wynajętej przestrzeni. Jeśli szkolenie nie jest możliwe do zrealizowania offline – cały zespół będzie pracował zdalnie.
 • Brief: konieczne będzie 1 spotkanie (max 3h) z liderami zespołu, wprowadzające prowadzącego w kontekst biznesowy/problemowy