Quality Assurance

Oferujemy kompleksowe podejście do zapewnienia jakości, obejmujące wszystkie aspekty prac projektowych: od współpracy z klientem, przez określenie ról projektowych po zdefiniowanie wymagań i dalszego funkcjonowania produktu.

Wspólnie z klientem, wybieramy odpowiednią metodykę prowadzenia projektu, a także ustalamy zasady komunikacji, szczegółowy plan działań wraz z harmonogramem oraz proponujemy zestaw narzędzi lub rozwiązań IT bazując na naszym doświadczeniu i know how.

Quality Assurance – Warszawa

Simplelogic Quality Assurance Warszawa obejmuje wszystkich członków zespołu, umożliwiając im kształtowanie i definiowanie jakości, na którą wpływa np. wartość biznesowa projektu.

Celem kontroli jakości jest zapobieganie błędom podczas całego procesu tworzenia oprogramowania.