Łukasz Czopek

Akredytowany trener w zakresie zwinnego (agile) i tradycyjnego zarządzania projektami w metodyce PRINCE2® oraz Agile Project Management. Certyfikowany Professional Scrum Master oraz Scaled Agile Framework (SAFe®) Program Consultant. Koordynator projektów i programów wsparcia transformacji SAFe®/Agile w korporacjach w Skandynawii i w Polsce. Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w realizacji projektów IT w roli Kierownika Projektu, Scrum Mastera oraz Agile Coacha. Odpowiedzialny za budowę organizacji projektowych, utrzymanie i rozwój zespołów czy obszarów biznesowych. Przez ponad 7 lat, w roli prezesa zarządu firmy informatyczno - szkoleniowej, odpowiedzialny za opracowanie i realizację strategii biznesowej oraz rozwój firmy. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, odbył wiele kursów i szkoleń w obszarze zarządzania projektami. Przez wiele lat odpowiedzialny za wdrożenia i migrację systemów IT (Hurtownie Danych, Business Intelligence), wdrożenia systemów zdalnego nauczania oraz systemowych szkoleń e-learning dla korporacji. Kursy informatyczne z certyfikatem - Warszawa Prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania projektami, podkreślając praktyczne aspekty stosowania zasad projektowych i stosowania narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie. Posiada doświadczenie w realizacji projektów i programów w międzynarodowych zespołach.

Agile: SAFe Scrum Master

Rola Scrum Mastera w zwinnej organizacji SAFe® z certyfikacją SAFe® Scrum Master Safe Scrum Master – Warszawa Agile....
Szkoleniowiec: Łukasz Czopek 

Agile: SAFe for Teams

Zdobądź umiejętności niezbędne dla wysokowydajnych członków zespołów w Agile Release Train (ART) – dowiedz się, jak skutecznie współpracować....
Szkoleniowiec: Łukasz Czopek 

Agile: Leading SAFe

Podczas dwudniowego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile, wykorzystując Scaled Agile Framework® (SAFe®) i jego....
Szkoleniowiec: Łukasz Czopek