Agile: SAFe for Teams

Zdobądź umiejętności niezbędne dla wysokowydajnych członków zespołów w Agile Release Train (ART) – dowiedz się, jak skutecznie współpracować z innymi zespołami – stając się SAFe® 5 Practitioner.

Safe for team szkolenie Warszawa

Szkolenie wprowadza w temat zwinności zespołowej do zwinnych programów (ART – Agile Release Train) wraz z certyfikacją SAFe® Practitioner. 

Czego możesz nauczyć się podczas szkolenia Safe for Teams Warszawa

Podczas dwudniowego kursu zyskaj szczegółową wiedzę na temat Agile Release Train, w jaki sposób zapewnia on wartość i co możesz Ty zrobić, aby skutecznie pełnić swoją rolę z wykorzystaniem Scrum, Kanban i XP. Dowiedz się, jak pisać „historyjki użytkownika” (ang. User Stories) i dekomponować cechy produktu (ang. Features), planować i wykonywać iteracje oraz planować Przyrosty Programu PI (ang. Program Increment). Na koniec zrozum koncepcję ciągłego dostarczania i kultury DevOps, jak skutecznie integrować się z innymi zespołami w programie oraz o tym, co jest niezbędne, aby stale ulepszać współpracę w ramach programu.

 • Czas trwania 2 dni
 • Poziom średniozaawansowany

Grupa docelowa, do której adresowane jest szkolenie:

Kurs przeznaczony jest dla:

 • Członków zespołu, którzy stosują Lean i Agile w dużej skali
 • Wszystkich członków Agile Realease Train przygotowujących się do uruchomienia programu

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Wprowadzenie do Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Budowanie zwinnego zespołu
 • Planowanie Iteracji
 • Wykonanie Iteracji
 • Wykonywanie Przyrostu Programu

Cele szkolenia

Aby pełnić rolę SAFe® Practitoner uczestnicy powinni potrafić:

 • Stosować SAFe do skalowania w rozwoju Lean i Agile w swoim przedsiębiorstwie
 • Znać swój zespół i jego rolę w Agile Release Train (ART)
 • Znać wszystkie inne zespoły w ART, ich role i zależności między zespołami
 • Planować Iteracje
 • Wykonywać Iteracje i demonstrować dostarczoną z Iteracji wartość
 • Planować Przyrosty Programu PI (ang. Program Increment)
 • Integrować i współpracować z innymi zespołami w ART.

Wymagania wstępne

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednakże, poniższe wymagania są zalecane przez organizatorów kursu: 

 • znajomość koncepcji i zasad Agile
 • podstawowa znajomość podejść Scrum, Kanban i XP
 • praktyczna znajomość procesów wytwarzania oprogramowania i sprzętu

Szczegóły dotyczące egzaminu

 • Nazwa egzaminu – SAFe® 5 Practitioner
 • Forma egzaminu – test wielokrotnego wyboru
 • Realizacja egzaminu – on-line w przeglądarce internetowej, zabronione korzystanie z książek oraz wsparcia osób trzecich, ograniczony czasowo
 • Dostęp do egzaminu – Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach Platformy Społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu SAFe® for Teams
 • Czas trwania egzaminu – 90 minut (1.5 godziny) od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia
 • Liczba pytań: 45
 • Prób zaliczeniowy – 35 z 45 (77%)
 • Język – angielski
 • Koszt egzaminu – Pierwsze podejście jest wliczona w cenę szkolenia / licencji, pod warunkiem, że egzamin zostanie zrealizowany w ciągu 30 dni od ukończenia kursu. Każde kolejne podejście kosztuje 50 USD.
 • Polityka ponownego podejścia do egzaminu – drugie podejście do egzaminu (pierwsza poprawka) może być wykonane natychmiast po pierwszej próbie. Trzecie podejście wymaga 10-dniowej przerwy. Czwarta próba wymaga 30-dniowej przerwy.

Materiały przydatne do egzaminu

Egzamin ma na celu zmierzenie wiedzy i umiejętności związanych z pełnioną rolą. Zalecamy kandydatom skorzystanie z różnych zasobów edukacyjnych w celu przygotowania się do tego egzaminu, w tym:

 • Materiały szkoleniowe  – materiały szkoleniowe są istotnym elementem kursu i można je pobrać z Platformy Społecznościowej SAFe. Można je wykorzystywać jako odniesienie do treści przedstawianych podczas zajęć.
 • Study guide – ten kompleksowy przewodnik szczegółowo opisuje rolę i wszystkie aspekty związane z egzaminem, w tym zalecaną bibliografię. Dostęp jest zapewniony poprzez „Plan nauki” na Platformie Społecznościowej SAFe po zakończeniu kursu.
 • Test praktyczny – test praktyczny ma na celu sprawdzenie wiedzy przed podejściem do egzaminu certyfikującego*, ma taką samą liczbę pytań, poziom trudności i czas trwania. Jest to część „Planu nauki” na Platformie Społecznościowej SAFe i można go wykonywać nieograniczoną liczbę razy. * To nie jest prawdziwy egzamin, a zdanie go nie gwarantuje sukcesu na egzaminie certyfikacyjnym.
 • Przykładowe pytania – przykładowe pytania egzaminacyjne dostępne są również on-line w Study Guide.

 

Uzyskanie certyfikatu SAFe® Practitioner wymaga specyficznego zakresu umiejętności i jest ścieżką kariery dla wielu liderów służebnych (and. Servant Leader). Certyfikacja obejmuje:

 • Certyfikat SAFe® Practitioner w formie PDF
 • Cyfrową odznakę SAFe® Practitioner, promującą Twoje osiągnięcia online
 • Roczne członkostwo na Platformie Społecznościowej SAFe, które obejmuje dostęp do społeczności praktyków SAFe® Practitioner
 • Dostęp do grup i wydarzeń Meetup, które łączą Cię z innymi profesjonalistami posiadającymi certyfikat SAFe
 • Różnorodne zasoby edukacyjne, które pomogą Ci podczas Twojej „podróży z SAFe”

Roczna opłata

 • Certyfikaty wygasają po upływie jednego roku od daty uzyskania certyfikatu.
 • Opłata za odnowienie: 100 USD rocznie

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują

 • Podręcznik uczestnika
 • Przygotowanie i jednorazowe podejście do egzaminu SAFe® 5 Practitioner (SP)
 • Roczne członkostwo na Platformie Społecznościowej SAFe
 • Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy muszą uczestniczyć w obu dniach kursu, aby zakwalifikować się do egzaminu.

Professional Development Units (PDUs) oraz Scrum Education Units (SEUs)

 • Możesz ubiegać się o 15 punktów PDU w celu spełnienia wymagań związanych z kształceniem ustawicznym w Project Management Institute (PMI) w celu utrzymania certyfikatów PMP, PgMP oraz PMI-ACP
 • Możesz ubiegać się o SEU w kategorii C w celu zdobycia lub odnowienia swojego certyfikatu CSP przez Scrum Alliance