Management 3.0 (Team-design)

Zobacz co możesz zrobić, aby członkowie Twojego zespołu byli bardziej zaangażowani, mieli poczucie sensu i celu. Wypracuj lepszy model pracy swojego zespołu. 

Szkolenia IT online WarszawaSzkolenie Management 3.0 Warszawa

Szkolenie management 3.0 – Warszawa

Management 3.0 to zwinne podejście do zarządzania i przywództwa w organizacji. Jest to wiedza obejmująca zagadnienia takie jak: motywacja, wprowadzanie zmian w organizacji, przywództwo, komunikacja.

Management 3.0 stworzył Jurgen Appelo – wydając w 2010 r. książkę pod tym samym tytułem. Od tamtej pory Management 3.0 stał się globalnym ruchem związanym z nowym podejściem do zarządzania.

Management 3.0 by Jurgen Apello

Warsztaty z metody Management 3.0 skupione są na pokazaniu nowoczesnych technik zarządzania zespołem. Pomogą Wam zbudować organizację na zasadach zwinnych – opartych na metodykach Agile. Na nowo zdefiniują przywództwo i zarządzanie jako odpowiedzialność oraz pomogą określić, w jaki sposób pracować wspólnie, osiągać wspólne cele i poprawiać efektywność działania. 

Jest to idealne szkolenie dla osób otwartych na polepszenie swojego stylu przywództwa, którzy czują potrzebę innowacji i zmian. 

Czas trwania

2 dni (2 x 8h w wariancie offline lub 4 x 4h w wariancie warsztatu zdalnego)

Szkolenia IT online – Warszawa – dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów / managerów oraz osób zaangażowanych w przywództwo i zarządzanie, którzy chcą kreować rozwój organizacji w duchu Agile i są tzw. agentami zmiany. 

Dla tych organizacji, które poszukują nowych, lepszych sposobów na zarządzanie lub zwinną pracę swoich zespołów. 

 • dla agile coachów, scrum masterów, 
 • liderów / menedżerów działów i zespołów,
 • kadry zarządzającej organizacją,
 • przedstawicieli działów IT, sprzedaży, marketingu

Zakres tematyczny szkolenia Management 3.0:

Zarządzanie i przywództwo

 • Określanie celów i kierowanie zespołami
 • Praktyki i wyzwania we wdrażaniu podejścia zwinnego

Motywacja i zaangażowanie

 • Rodzaje motywacji, narzędzia oraz techniki wzmacniania motywacji
 • Budowanie motywatorów

Teoria systemów złożonych

 • Różnice pomiędzy złożonością a skomplikowaniem
 • Złożoność oraz kryteria złożoności

Delegowanie i uprawomocnienie

 • Samoorganizacja
 • Budowanie zaufania
 • Poziomy delegowania
 • Budowanie odpowiedzialności
 • Budowa wartości
 • Wartości i kultura

Uczenie się i budowanie kompetencji

 • Siedem sposobów budowania kompetencji
 • Metryki rozwoju
 • Poziomy kompetencji

Skalowanie struktury organizacyjnej

 • Stymulacja wzrostu organizacji
 • Kierunki rozwoju organizacji
 • Zwinna skalowalność
 • Wzorce balansowania struktur
 • Sukces i porażka
 • Wykorzystanie porażki do rozwoju
 • Cztery wymiary zarządzania zmianą
 • Narzędzia do retrospektywy

Cele szkolenia Management 3.0

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • na czym polegają najnowsze trendy budowania efektywnej kultury organizacyjnej
 • jak wprowadzić mądre rozwiązania do swoich zespołów

Kwestie organizacyjne

 • Szkolenie jest w języku polskim. Wersja w jęz. angielskim jest również dostępna.
 • Szkolenie prowadzi doświadczony trener Management 3.0 i praktyk wdrażania kultury organizacyjnej w zespołach zwinnych. 
 • Zgodnie z polityką marki Management 3.0, uczestnictwo w szkoleniu Management 3.0 przeprowadzonym online nie upoważnia uczestników do otrzymania certyfikatów na poziomie Management 3.0 Foundation (tym samym do ubiegania się o status facylitatora Management 3.0). Dlatego rozwiązaniem tymczasowym dla uczestników warsztatów online, którzy chcą ubiegać się o status facylitatora, będzie możliwość wzięcia udziału w otwartym i stacjonarnym szkoleniu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów w okresie do 6 miesięcy od ustania zakazu dotyczącego zgromadzeń.