Agile: SAFe Scrum Master

Rola Scrum Mastera w zwinnej organizacji SAFe® z certyfikacją SAFe® Scrum Master

Safe Scrum Master - Warszawa

Safe Scrum Master – Warszawa

Agile Release Train – Szkolenie – Warszawa

W tym dwudniowym kursie uczestnicy poznają rolę Scrum Mastera w organizacji SAFe. W przeciwieństwie do tradycyjnegoszkolenia Scrum Master, które koncentruje się głównie na podstawach Scrum’a napoziomie zespołu, kurs SAFe Scrum Master przedstawia rolę Scrum Mastera w kontekście całego przedsiębiorstwa i przygotowuje uczestników do skutecznego planowania i wykonania Przyrostu Programu (PI – Program Increment), jako głównego czynnika umożliwiającego dostosowanie na wszystkich poziomach organizacji SAFe. Kurs obejmuje omówienie kluczowych składników Agile podczas realizacji dużych przedsięwzięć, wyjaśnia, w jaki sposób Scrum jest wykorzystywany w całym przedsiębiorstwie oraz jak wykonać Planowanie Iteracji.

Uczestnicy odkryją, jak budować wysokowydajne zespoły Agile, stając się liderem służebnym (ang. Servant Leader) i coachem, oraz jak rozwijać te zespoły, aby zapewnić maksymalną wartość biznesową w dużej skali. Certyfikacja SAFe 5 Scrum Master (SSM)

 oznacza, że ludzie są przygotowani do pełnienia roli Scrum Master w środowisku SAFe, zwiększając swoją wartość dla zespołów i organizacji wdrażających SAFe.

 • Czas trwania 2 dni
 • Poziom średniozaawansowany

Dla kogo

Kurs przeznaczony dla osób początkujących w roli Scrum Mastera lub osób chcących lepiej zrozumieć jego rolę w zwinnej organizacji SAFe. W szkoleniu zazwyczaj uczestniczą:

 • Kandydaci na Scrum Masterów lub obecni Scrum Masterzy
 • Liderzy zespołów
 • RTE – Release Train Engineer

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wprowadzenie do Scrum w SAFe
 • Charakterystyka roli Scrum Master
 • Udział w planowaniu Przyrostu Programu
 • Wspieranie wykonania Iteracji
 • Dostarczanie Przyrostu Programu
 • Coachowanie zespołów Agile

Cele szkolenia

 • Podejście Scrum w przedsiębiorstwie SAFe
 • Wspieranie realizacji wydarzeń Scrum
 • Wspieranie skutecznego wykonywania Iteracji
 • Wspieranie efektywne wykonywania Przyrostu Programu PI (ang. Program Increment)
 • Wspieranie nieustannego doskonalenia
 • Choachowanie zespołów Agile, w celu maksymalizacji wyników biznesowych

Wymagania wstępne

Wszyscy mogą wziąć udział w kursie, niezależnie od doświadczenia. Jednakże, poniższe wymagania są zalecane przez organizatorów kursu: 

 • znajomość koncepcji i zasad Agile
 • podstawowa znajomość podejść Scrum, Kanban i XP
 • praktyczna znajomość procesów wytwarzania oprogramowania i sprzętu

Szczegóły dotyczące egzaminu

 • Nazwa egzaminu – SAFe® 5 Scrum Master
 • Forma egzaminu – test wielokrotnego wyboru
 • Realizacja egzaminu – on-line w przeglądarce internetowej, zabronione korzystanie z książek oraz wsparcia osób trzecich, ograniczony czasowo
 • Dostęp do egzaminu – Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach Platformy Społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu SAFe® Scrum Master
 • Czas trwania egzaminu – 90 minut (1.5 godziny) od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia
 • Liczba pytań: 45
 • Prób zaliczeniowy – 34 z 45 (75%)
 • Język – angielski
 • Koszt egzaminu – Pierwsze podejście jest wliczona w cenę szkolenia / licencji, pod warunkiem, że egzamin zostanie zrealizowany w ciągu 30 dni od ukończenia kursu. Każde kolejne podejście kosztuje 50 USD.
 • Polityka ponownego podejścia do egzaminu – drugie podejście do egzaminu (pierwsza poprawka) może być wykonane natychmiast po pierwszej próbie. Trzecie podejście wymaga 10-dniowej przerwy. Czwarta próba wymaga 30-dniowej przerwy.

Materiały przydatne do egzaminu Safe Scrum Master – Warszawa 

Egzamin ma na celu zmierzenie wiedzy i umiejętności związanych z pełnioną rolą. Zalecamy kandydatom skorzystanie z różnych zasobów edukacyjnych w celu przygotowania się do tego egzaminu, w tym:

 • Materiały szkoleniowe  – materiały szkoleniowe są istotnym elementem kursu i można je pobrać z Platformy Społecznościowej SAFe. Można je wykorzystywać jako odniesienie do treści przedstawianych podczas zajęć.
 • Study guide – ten kompleksowy przewodnik szczegółowo opisuje rolę i wszystkie aspekty związane z egzaminem, w tym zalecaną bibliografię. Dostęp jest zapewniony poprzez „Plan nauki” na Platformie Społecznościowej SAFe po zakończeniu kursu.
 • Test praktyczny – test praktyczny ma na celu sprawdzenie wiedzy przed podejściem do egzaminu certyfikującego*, ma taką samą liczbę pytań, poziom trudności i czas trwania. Jest to część „Planu nauki” na Platformie Społecznościowej SAFe i można go wykonywać nieograniczoną liczbę razy. * To nie jest prawdziwy egzamin, a zdanie go nie gwarantuje sukcesu na egzaminie certyfikacyjnym.
 • Przykładowe pytania – przykładowe pytania egzaminacyjne dostępne są również on-line w Study Guide.

Uzyskanie certyfikatu SAFe® Scrum Master wymaga specyficznego zakresu umiejętności i jest ścieżką kariery dla wielu Scrum Masterów. Certyfikacja obejmuje:

 • Certyfikat SAFe® Scrum Master w formie PDF
 • Cyfrową odznakę SAFe® Scrum Master, promującą Twoje osiągnięcia online
 • Roczne członkostwo na Platformie Społecznościowej SAFe, które obejmuje dostęp do społeczności praktyków SAFe® Scrum Master
 • Dostęp do grup i wydarzeń Meetup, które łączą Cię z innymi profesjonalistami posiadającymi certyfikat SAFe
 • Różnorodne zasoby edukacyjne, które pomogą Ci podczas Twojej „podróży z SAFe”

Roczna opłata

 • Certyfikaty wygasają po upływie jednego roku od daty uzyskania certyfikatu.
 • Opłata za odnowienie: 100 USD rocznie

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują

 • Podręcznik uczestnika
 • Przygotowanie i jednorazowe podejście do egzaminu SAFe® 5 Scrum Master (SSM)
 • Roczne członkostwo na Platformie Społecznościowej SAFe
 • Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy muszą uczestniczyć w obu dniach kursu, aby zakwalifikować się do egzaminu.

Professional Development Units (PDUs) oraz Scrum Education Units (SEUs)

 • Możesz ubiegać się o 15 punktów PDU w celu spełnienia wymagań związanych z kształceniem ustawicznym w Project Management Institute (PMI) w celu utrzymania certyfikatów PMP, PgMP oraz PMI-ACP
 • Możesz ubiegać się o SEU w kategorii C w celu zdobycia lub odnowienia swojego certyfikatu CSP przez Scrum Alliance