Telco

QA Automation Engineer

Warszawa Zdalnie    /  Pełny

Poszukujemy Test Automation Engineera, który dołączyłby do zespołu scrumowego. Projekt przewidziany na minimum 3 lata.

Praca będzie realizowana zdalnie oraz w biurze klienta w Warszawie.

Co będzie należeć do Twoich obowiązków:

• Pełnienie roli członka zespołu Scrum DEV – realizacja zadań testera w zespole developerskim albo członka Zespołu Scrum TEST i realizacja testów.
• Realizacja zadań testerskich (w tym automatyzacja i testy niefunkcjonalne)
• Współpraca z Deweloperami i tersterami Zespołu testów E2E
• Tworzenie i realizacja przypadków i scenariuszy testowych funkcjonalnych dla historyjek i feature-ów wypracowywanych w ramach sprintów
• Tworzenie i realizacja przypadków i scenariuszy integracyjnych dla historyjek i feature-ów wypracowywanych w ramach sprintów
• Tworzenie i uruchamianie testów automatycznych, współudział w spójnym tworzeniu automatów testowych w Programie
• Rozwój i utrzymanie wybranego frameworku testów automatycznych zgodnego z wytycznymi Programu.
• Retesty poprawek.
• Przygotowanie danych testowych na potrzeby testów automatycznych
• Rejestrowanie wyników testów w narzędziu klasy ALM
• Rejestrowanie i dokumentacja błędów we wskazanym narzędziu. W ramach identyfikacji przyczyny błędnego zachowania systemu oczekujemy:
o Analizy logów, komunikatów przychodzących i wychodzących
o Weryfikacji przychodzących plików / strumieni danych,
o Weryfikacji wyników testów w systemach
• Raportowanie realizacji prac

Jakie są nasze oczekiwania:

• Min 4 lata w testach IT
• Oczekiwane min. 3 lata doświadczenia w testach automatycznych (GUI & INT)
• Oczekiwany min. 1 rok doświadczenia w testach wydajnościowych
• Znajomość tematyki z zakresu testów bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa aplikacji webowych
• Również wskazana znajomość z zakresu Migracji danych

Znajomość technologii:
• Java SE, SWING, HTML, Cypress, JavaScript, CSS
• Bash/Shell
• JDBC, Oracle, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, MongoDB
• Python, C#
• Znajomość architektury 3-warstwowej systemów informatycznych
• Ogólna znajomość SOA
• Notacja UML

Znajomość narzędzi:
• SoapUI
• SVN, GIT
• Selenium WebDriver, Watij, Cypress, Microfocus (HP) UFT
• Microfocus (HP) LoadRunner, JMeter
• Microfocus (HP) ALM (Quality Center)
• JIRA
• Enterprise Architect

Doświadczenie w analizie, projektowaniu i realizacji testów:
• Znajomość metodyk i standardów realizacji testów: ISTQB, ISO29119
• Znajomość metodyk/ zasad pracy: Agile, SCRUM
• Pełnienie roli członka zespołu Scrum DEV – realizacja zadań testera
• Rozwój i utrzymanie wybranego frameworku testów automatycznych
• Analiza potrzeb biznesowych i implementacja ich w istniejącym rozwiązaniu
• Przygotowanie danych testowych
• Realizacja testów funkcjonalnych, integracyjnych, regresji w oparciu o przypadki testowe / z użyciem technik testów eksploracyjnych – ręczne i automatyczne, oczekiwana jest również znajomość realizacji testów wydajnościowych, bezpieczeństwa, użyteczności, akceptacyjnych, aplikacji mobilnych
• Umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i technicznej (w tym opis wymagań)
• Znajomość notacji UML

Co możemy Ci zapewnić:

  • Umowa B2b lub UoP
  • Prywatna opieka medyczna
  • Niezbędny sprzęt (telefon, laptop, monitor)
  • Pakiet multisport